Sigfox, internet vecí, poľnohospodárstvo, jahody

Internet vecí pomáha senzorom zbierať najpresnejšie dáta. Prečo je to tak?


Existuje hneď niekoľko výhod v používaní senzorov, ktoré sú napájané batériami a komunikujú prostredníctvom globálnej siete Sigfox, no jednou z najdôležitejších je presnosť údajov zo senzorov. Senzory dokážu pre poľnohospodárov monitorovať počasie hneď na viacerých miestach v poliach naraz, 24 hodín denne, 7 dní v týždni a počas celého roka. Poľnohospodári tak môžu lepšie predpovedať potrebu zavlažovania či zásahy do úrody, ale taktiež sledovať trendy v priebehu mesiacov. To umožňuje pestovať lepšiu úrodu bezpečnejšie a s použitím menšieho množstva hnojív, čím bude úroda viac ekologická a BIO.

Ak ste poľnohospodári, aby ste dosiahli to, čo máte v pláne, bude najlepšie, ak sa budete rozhodovať na základe dát. Predstavujeme vám pár dôvodov, prečo sú dáta získané zo senzorov dôležité a prínosné pre poľnohospodárstvo budúcnosti.

Eliminuje ľudské chyby

Tam, kde nie sú využívané senzory na zber dát, musia pracovníci fyzicky a často chodiť kontrolovať svoje polia, aby posúdili zdravie úrody a aktuálny stav. Tieto údaje sú často zapisované ručne, čo často vedie k chybám, ale môže sa stať, že nezodpovednejší zamestnanci môžu jednoducho „prikrášľovať“ reálny stav. Potom môže dochádzať k získavaniu chybných údajov a následne k zlému rozhodovaniu.

Ľudia už však nemusia vôbec nič zapisovať ani chodiť na polia kontrolovať plodiny. Všetky tieto dáta je možné získavať prostredníctvom senzorov a vyhodnocovať ich v pohodlí. Senzorická technológia je už dnes taká presná, že môžete zbierať dáta aj z obrovských polí do jedného systému, vyhýbať sa tak chybám a riadiť tak svoje poľnohospodárstvo oveľa precíznejšie.

Získava viac údajov

Senzory s technológiou Sigfox neustále zhromažďujú a odosielajú vybrané dáta. Inteligentné poľnohospodárske zariadenia odosielajú údaje do on-line dashboardov, kde si ich môžete kedykoľvek prezerať.

Nie je fyzicky možné, aby ľudia nepretržite a dôsledne manuálne zhromažďovali veľké množstvo dát z viacerých miest a ihneď ich aj odosielali do vizualizačných systémov. Zariadenia s technológiou Sigfox to dokážu.

Pľnohospodárstvo a internet vecí, sieť Sigfox uľahčuje zber dát a získavanie údajov

Viac metrík = viac užitočných informácií

Okrem rýchlejšieho a presnejšieho zhromažďovania údajov môžu senzory ľahko sledovať aj ďalšie metriky, čo vám umožní získať presnejší obraz o trendoch počasia či stave pôdy. Možnosť sledovania ďalších metrík môže pomôcť predpovedať zdravie úrody vďaka príprave na prichádzajúce počasie v konkrétnej oblasti. Pokrytie vo vašej oblasti si môžete ľahko skontrolovať na našej stránke.

 Vylučuje anomálie

Porovnaním presných údajov z polí s údajmi od iných poľnohospodárov môžete precíznejšie zisťovať akékoľvek anomálie, ktoré sa vymykajú zaužívaným skúsenostiam v poľnohospodárstve vo vašej oblasti. Ručný proces porovnávania medzi poľnohospodármi zvyšuje náročnosť na analýzu údajov a, ako sme spomínali v prvom bode, zvyšuje nebezpečenstvo nepresností. Údaje získané prostredníctvom senzorov je možné bezpečne sledovať v cloude a zdieľať s ostatnými poľnohospodármi hoci aj po celom svete.

Úroveň cloudových údajov môže pomôcť identifikovať vzory a trendy pre lepšiu predstavu o tom, ako môžu plodiny dosahovať lepší a efektívnejší rast.

Sigfox získava údaje dlhodobo

Nepretržité získavanie dát zo senzorov, ktoré sa ukladajú v cloude, vám dovolí bezproblémovo vizualizovať tieto údaje v dashboarde na akomkoľvek zariadení v ľahko použiteľnom formáte. Na rozdiel od ručne zbieraných údajov, ktoré sa môžu stratiť alebo byť nepoužiteľné pre malú chybu v zápise. V digitálnom formáte využívate získané dáta efektívnejšie a sú tak omnoho užitočnejšie pre ďalšie rozhodovanie.

Ak máte iné skúsenosti alebo tipy, ako lepšie využiť IoT technológie pri získavaní dát v poľnohospodárstve, budeme radi, ak sa s nami podelíte a budete nás kontaktovať.