Sigfox Challenge Meetup, internet vecí na Slovensku, IoT operátor, SimpleCell Slovakia

Spúšťame verejnú výzvu na tvorbu zariadení pre internet vecí


Pri príležitosti úvodného meetupu sme vyhlásili Sigfox IoT Challenge, verejnú výzvu pre mladé ambiciózne tímy ľudí schopné vytvoriť prototyp zariadenia s potenciálom preraziť na svetovom trhu. Cieľom Sigfox IoT Challenge je vybudovanie slovenského ekosystému výrobcov a integrátorov riešení pre internet vecí (IoT). Výzvy budeme vyhlasovať pravidelne podľa dopytu od partnerov na vývoj konkrétnych zariadení či riešení.

Zariadenia vyrobené v jednej krajine, je možné prakticky využiť v celom svete. „Každé zariadenie so Sigfox modulom dokáže jednoducho komunikovať v každej krajine, kde je naša sieť. To umožní vstup na svetový trh akémukoľvek vyvinutému zariadeniu. Čaro zariadení so Sigfox modulom je v jeho jednoduchosti,“ uviedol pri návšteve Slovenska spoluzakladateľ celosvetovej siete pre internet vecí Sigfox, Christophe Fourtet.

Prvá výzva je vyhlásená na vytvorenie zariadenia pre diaľkový odpočet stavu elektromerov, aby si mohli zákazníci energetických spoločností priebežne kontrolovať spotrebu. Druhá je zameraná na vývoj seizmického snímača určeného pre bezpečnostné riešenia na súkromných pozemkoch. Víťaznému tímu alebo jednotlivcovi poskytneme dlhodobý technický a obchodný mentoring, ako aj príležitosť preraziť na celosvetový trh.

Challenge 1: Hardvér pre diaľkový odpočet stavu domáceho elektromeru 

Vytvorte zariadenie, ktoré bude periodicky snímať stav elektromeru a odosielať zozbierané dáta prostredníctvom siete Sigfox do backendu. Zariadenie môže byť umiestnené priamo na elektromere alebo aj mimo neho. Na Slovensku môžete v súčasnosti nájsť viac ako 2 milióny elektromerov. Riešenie má umožniť domácnostiam mať vždy aktuálny prehľad o spotrebe.

Riešenie: Hľadáme čo najuniverzálnejšie riešenie, od klasickej „optohlavy“ až po nízkoenergetické optické rozpoznávanie čísel.

Rozsah: Môže ísť o čisto hardvérové riešenie alebo o hardvér spolu s aplikáciou.

Challenge 2: Rozšírenie zabezpečovacieho systému o seizmický senzor

Ide o zariadenie, ktoré bude umiestnené na pozemku pri nehnuteľnosti a bude vyhodnocovať otrasy zeme a odosielať varovný signál narušenia prostredníctvom siete Sigfox. Doterajšie zabezpečovacie systémy signalizujú poplach až v prípade narušenia nehnuteľnosti – vniknutia do objektu. Riešenie umožní rozšírenie zabezpečenia ochrany pozemkov a upozorní bezpečnostnú službu či majiteľa v prípade nežiadúceho pohybu ľudí na pozemku.

Riešenie: Hľadáme čo najuniverzálnejšie riešenie, ktoré umožní nasadenie na pozemok alebo strechu objektov.

Rozsah: Môže ísť o čisto hardvérové riešenie alebo o hardvér spolu s aplikáciou.

Každý prihlásený tím obdrží komunikačný modul Wisol vrátane prístupu do siete Sigfox a technickej podpory. Pre prihlásenie nás kontaktujte emailom na info@simplecell.sk