Monitoring napájania batérie pomáha eliminovať výpadky vďaka IoT