Kontrola odpracovaných hodín je vďaka IoT efektívna, jednoduchšia a presnejšia