DHL, logistika, Sigfox, internet vecí, asset tracking

DHL, ALPS a Sigfox uvádzajú na trh inovatívne riešenie na sledovanie poštových vozíkov


19. jún 2019, Bonn (Nemecko) – Deutsche Post DHL Group, ALPS Electric Europe a Sigfox sa dohodli na partnerstve. Cieľom je optimalizovať jednotlivé procesy v rámci dodávateľského reťazca nemeckej balíkovej siete DHL prostredníctvom systematického využívania sieťových senzorov.

DHL ako líder na nemeckom balíkovom trhu dodáva každý pracovný deň približne 5 miliónov zásielok. Na spoľahlivé spracovanie týchto množstiev sú nevyhnutné systematicky prepojené prevádzkové procesy. Potrebné vybavenie, napríklad tisíce vozíkov, v ktorých sa balíky prepravujú, musí byť každý deň k dispozícii v dostatočnom počte v skladoch veľkých odberateľov a 35 balíkových DHL centier po celom Nemecku a v priľahlých krajinách.
Aby sa zabezpečil trvalo udržateľný základ, v počiatočnej fáze bude približne 250 000 vozíkov vybavených s inteligentnými sledovačmi, ktoré poskytnú informácie o ich umiestnení a pohybe.

Vyjadrenie všetkých strán

„Transparentnosť, ktorú získame vďaka použitiu nových zariadení prispeje k ďalšiemu zlepšeniu kvality služieb pre našich zákazníkov a k zníženiu prevádzkových nákladov prostredníctvom lepšej správy zariadení.“
Thomas Schneider, Chief Production Officer Post & Parcel Germany v spoločnosti Deutsche Post DHL Group

Sledovače teraz umožňujú digitalizovanú správu a umiestnenie tohto zariadenia – kdekoľvek v Európe.

„Naša spolupráca s ALPS Electric Europe GmbH pri budovaní a uskutočňovaní cieľov DHL bola úžasným zážitkom, ktorý pripravil pôdu pre budúcnosť priemyslu IoT. Masová výroba vyžaduje dlhé procesy spojené s veľkým objemom návrhov a skúšok. Tento projekt je významným míľnikom pre miliardy zariadení pripojených na sieť 0G. Preto v tomto partnerstve vidím obrovský potenciál.“
Ludovic Le Moan, CEO a spoluzakladateľ spoločnosti Sigfox

Toto partnerstvo má sľubnú budúcnosť

„Spoločne môžeme dokázať to, že vďaka úzkej spolupráci troch partnerov bude umožnená systematická optimalizácia každého jedného aspektu sledovacích zariadení so životnosťou dlhšou ako 10 rokov a to za zlomok súčasných nákladov. Vďaka tomu, po prvý krát, bude sledovanie veľkých množstiev ekonomicky výhodné.“
Sascha Kunzmann, senior manažér spoločnosti ALPS Electric Europe GmbH

Viac o možnosti sledovania majetku sa môžete dočítať v článku o tom, ako internet vecí zefektívňuje logistiku.