Internet vecí v slovenských mestách? Už čoskoro

Po letnej prestávke pokračujeme s úspešnou sériou biznis raňajok. Dodávateľom IT riešení pre verejnú správu sme prezentovali sieť pre internet vecí Sigfox a jej praktické využitie v oblasti Smart City a zlepšovania služieb pre občanov. Možnosti sú nekonečné. Využiť sieť je možné v oblasti parkovacej politiky, monitoringu životného prostredia, dohľadu nad seniormi aj odpadového hospodárstva.

Dodávateľom IT riešení pre mestá a obce, umožní sieť Sigfox rozšíriť produkty a služby o možnosť využitia masívnej celoplošnej komunikačnej platformy pre internet vecí a jej implementáciu do konkrétnych Smart City riešení. Platforma Sigfox je mimoriadne vhodná pre vybrané oblasti originálnych aj prenesených kompetencií miest a obcí.

Smart City už nie je len bezobsažný pojem, ktorý je v realite ťažko uchopiteľný. Vďaka existencii prvej celorepublikovej IoT siete Sigfox sa jeho naplnenie stáva realitou.

Sieť Sigfox umožňuje komunikovať veľkému počtu zariadení bezpečne, s nízkymi nákladmi a na veľké vzdialenosti. Zariadenia majú minimálnu spotrebu energie, vďaka čomu majú prevádzkovú výdrž batérií aj viac ako 5 rokov. Sieť je použiteľná na komunikáciu a zber dát zo senzorov, ako aj na ich vyhodnocovanie v reálnom čase a je ideálnou komunikačnou platformou pre nasadenie v oblasti tzv. Smart City riešení.

Sieť pre internet vecí Sigfox prichádza s riešením pre priemyselné odvetvia

Bratislava, 06. september 2017 –  Spoločnosti Sigfox a Bosch prednedávnom oznámili vytvorenie nového produktu, ktorý značne uľahčí pripojenie zariadení do siete Sigfox v podnikoch. Nová mini bázová stanica dokáže zvýšiť úroveň lokálneho pokrytia sieťou Sigfox pre vyššiu efektivitu výrobných podnikov.

Príchod malej bázovej stanice vylepšuje systém pokrývania a sieť môže byť prítomná všade tam, kde je potrebná. Stanica tak umožní dostatočné pokrytie aj pre ostrovčekové riešenia vo fabrikách alebo miestach, ktoré nemajú ideálnu polohu.

„Toto dlho očakávané zariadenie úplne mení pohľad na indoorové pokrývanie v priemyselných oblastiach. Stanica zozbiera všetky signály, ktoré vyšlú pripojené prístroje aj z ťažko dostupných miest a následne ich štandardným spôsobom odošle do podnikových systémov,“ povedal Martin Komínek, prevádzkový riaditeľ spoločnosti SimpleCell Networks Slovakia, ktorá prevádzkuje sieť Sigfox na Slovensku.

Tisícky správ denne

Mini bázová stanica môže byť vďaka svojim kompaktným rozmerom a nízkej spotrebe energie umiestnená aj vnútri budov, aj pod holým nebom. Táto malá bázová stanica veľká približne ako zošit vo formáte A5 dokáže prijať tisíce správ za jeden deň.

Vnútropodniková sieť tak môže pozostávať zo senzorov na sledovanie parametrov výroby (teplota, tlak, koncentrácia plynov), čipov na kontrolu pohybu osôb, materiálu a strojov v areáloch, ale aj meračov spotreby vody, elektriny, plynov a množstvo ďalších.

Sigfox moduly je možné implementovať do výrobného procesu, ako aj do výrobkov. „Komunikačné zariadenia pripojené v sieti Sigfox dokážu proaktívne upozorniť na poruchu výrobku alebo stroja skôr, než sa pokazí. Nebojím sa povedať, že ide o revolúciu v konektivite fabrík, skladov či parkovísk,“ doplnil Michal Pavlas, predseda predstavenstva SimpleCell Networks Slovakia.

Internet vecí na Slovensku

Sieť pre internet vecí Sigfox umožňuje zariadeniam komunikovať bezpečne a s nízkymi nákladmi. Prístroje majú minimálnu spotrebu energie, vďaka čomu majú prevádzkovú výdrž aj viac ako 5 rokov. Sieť je použiteľná na komunikáciu a zber dát zo senzorov, ako aj na ich vyhodnocovanie v reálnom čase.

Spoločnosť SimpleCell Networks Slovakia je prvým a jediným celonárodným operátorom pre sieť internetu vecí Sigfox. Aktuálne sieť pokrýva tri štvrtiny rozlohy Slovenska a takmer kompletné pokrytie bude dosiahnuté koncom tohto roka. Súčasné pokrytie umožňuje nasadenie reálnych projektov vo väčšine veľkých miest.

Paul Pinault: Stretol som zakladateľov Sigfox

Uplynulý pondelok som mal možnosť stretnúť dvoch zakladateľov spoločnosti Sigfox, Ludovica Le-Moana a Christopha Fourteta, počas pekného dňa v Labege (riaditeľstve Sigfox) s ostatnými Sigfox ambasádormi. Read more

Internet vecí razí nové cesty v zdravotnej starostlivosti

Všetci, ktorí už boli niekedy hospitalizovaní vedia, že v nemocniciach strávia zdravotnícki pracovníci množstvo času meraním hodnôt krvného tlaku, cukru, teploty a iných. Read more

Internet vecí má nekonečné možnosti vo výrobe aj výrobkoch vo všetkých oblastiach

Bratislava, 29. jún 2017 –  Séria biznis raňajok organizovaných spoločnosťou SimpleCell Networks Slovakia pokračovala predstavením riešení internetu vecí pre slovenských výrobcov parkovacích senzorov, osvetlenia či meracej techniky. Na raňajkách sme zúčastneným firmám predviedli možnosti využitia siete Sigfox na konkrétnych príkladoch.

Počas prezentácie prebehla živá diskusia o praktickom zužitkovaní technológie Sigfox a všetci zúčastnení našli možnosti pre jej využitie. „Výrobcovia zariadení môžu doplniť svoje produkty o zariadenia komunikujúce v sieti Sigfox a umožniť tak zákazníkom získať potrebné dáta,” povedal Martin Komínek, prevádzkový riaditeľ spoločnosti SimpleCell.

Bohaté možnosti využitia nachádza technológia Sigfox aj v oblasti Smart City a inteligentného osvetlenia. „Riešenie je vhodné na komunikáciu koncového zariadenia s centrálou, čo by sa v prípade využitia v svetlárskej oblasti hodilo na sledovanie polohy a uhlu svietidla. V segmente Smart City je pre zabezpečenie všetkých funkcionalít potrebné spojiť viacero komunikačných riešení,” dodal Marek Palkovič zo spoločnosti OMS.

Sigfox moduly je možné implementovať do výrobného procesu, ako aj do výrobkov. Komunikačné zariadenia pripojené v sieti Sigfox dokážu proaktívne upozorniť na poruchu výrobku skôr, než sa pokazí.

„Sieť je možné využiť pri zavedení proaktívneho strediska, ktoré bude automaticky zbierať chybové hlášky zo zariadení a oslovovať zákazníkov. Vďaka unikátnemu systému geolokácie bez použitia GPS môžu výrobcovia dostať detailné informácie o tom, kde sa výrobky nachádzajú a tomu môžu prispôsobiť vlastnú predajnú stratégiu,” doplnil Michal Pavlas, predseda predstavenstva spoločnosti SimpleCell.

Sieť Sigfox umožňuje veľkému počtu zariadení komunikovať bezpečne, s nízkymi nákladmi a na veľké vzdialenosti. Zariadenia majú minimálnu spotrebu energie, vďaka čomu majú prevádzkovú výdrž aj viac ako 5 rokov. Sieť je použiteľná na komunikáciu a zber dát zo senzorov, ako aj na ich vyhodnocovanie v reálnom čase.

„Sieť Sigfox prináša neobmedzené možnosti, vďaka ktorým sa zmení spôsob akým spoločnosť v dnešnej dobe funguje. Osobne vidím využitie technológie Sigfox vo všetkých oblastiach od priemyselných riešení, dopravy, bezpečnosti až po bežné fungovanie ľudí. Naša spoločnosť sa chce venovať primárne riešeniam pre koncových zákazníkov, ktoré im vedia pomôcť a uľahčiť každodenné fungovanie,” uviedol Jozef Chebeň ml. zo spoločnosti EMM.

Spoločnosť SimpleCell Networks Slovakia je prvým a jediným celonárodným operátorom pre sieť internetu vecí Sigfox. Aktuálne pokrýva viac ako polovicu rozlohy Slovenska a takmer kompletné pokrytie bude dosiahnuté koncom tohto roka. Súčasné pokrytie umožňuje nasadenie reálnych projektov vo väčšine veľkých miest.

Tlačová správa

Bezpečnosť je prvoradá. Aj v segmente internetu vecí

Bezpečnosť ako taká býva často zanedbávaná. Dnes, kedy je čoraz viac vecí pripojených k internetu je aj ich bezpečnosť často podhodnotená, najmä čo sa týka pripojenia alebo prenosu informácií zo zariadení.

So stúpajúcou kvantitou pripojených zariadení je priamo úmerná aj potreba zvyšovania kvality ich zabezpečenia. Počet pripojených zariadení stúpa závratnou rýchlosťou. Minuloročné odhady renomovaných spoločností ako Garter alebo International Data Corporation hovorili o pripojení medzi 6,4 až 9 miliardami zariadení (nerátajúc telefóny, tablety a počítače). Ich predikcie na ďalšie obdobie sú však omnoho zaujímavejšie. Do roku 2020 očakávajú extrémny nárast na úroveň 21 až 28, odvážnejšie predikcie od spoločnosti Cisco uvádzajú takmer 50 miliárd pripojených zariadení.

V takto poprepájanom svete je dostatočná bezpečnosť nevyhnutnosťou. Veď ak by nám pred dvadsiatimi rokmi ktosi povedal, že prostredníctvom telefónu je niekto schopný prečítať si naše osobné e-maily, asi by sme mu neverili. Ak nám dnes niekto povie, že prostredníctvom chladničky alebo toastovača je možné ukradnúť heslo do internetbankingu, s najväčšou pravdepodobnosťou začneme mať oprávnené obavy.

Po prepuknutí škandálov s hacknutými autami sa viaceré spoločnosti zamerali na bezpečnosť internetu vecí. Spoločnosť Gemalto bude ponúkať technológiu Secure Element pre automobilky. Ide o komponent odolný voči falšovaniu vložený do zariadení, ktoré umožňujú zabezpečenie prostredníctvom šifrovania a obmedzenia prístupu k citlivým údajom. Microsoft zase pridal do softvéru Windows 10 IoT, napríklad pre Raspberry Pi, technológiu šifrovania BitLocker a Secure Boot. BitLocker dokáže kódovať celý obsah diskov, čo môže byť rozhodujúce pre zabezpečenie údajov na zariadení. Secure Boot je zase bezpečnostný štandard, ktorý zabezpečuje, aby sa počítač spúšťal pomocou dôveryhodného softvéru a jeho implementácia môže zabrániť prevzatiu kontroly inou osobou.

Problém hackovania zariadení však nespočíva len v ohrození osôb a majetku, ale aj biznisu a zneužitia nazhromaždených dát. Jednou z možností ako sa tomu vyvarovať je pripojenie prostredníctvom ultra úzkeho pásma (UNB).

Je preto, v niektorých prípadoch až životne, dôležité, aby boli zariadenia chránené. Možnými riešeniami sú šifrovanie pomocou tajných kľúčov, end-to-end šifrovanie, hashovanie odosielaných správ a zabezpečenia každého stupňa komunikácie so zariadeniami.

Ako chrániť IoT zariadenia?

Nutnosťou pri zabezpečení IoT zariadení je ochrana siete, v ktorej sa prístroj pripája do back-endu na internete a to je o čosi náročnejšie, než pri tradičných typoch zabezpečenia. Siete pre IoT využívajú širší rozsah komunikačných protokolov, štandardov a funkcií zariadení. Kľúčovým je teda zabezpečenie koncových zariadení antivírusmi a antimalvérmi, ako aj firewallmi a systémami na prevenciu a detekciu narušení.

Ďalším bezpečnostným zabezpečením je autentifikácia IoT zariadenia. To môže prebiehať jednoducho prostredníctvom hesla až po sofistikovanejšie dvojfaktorové autentifikácie, digitálne certifikáty a biometrické údaje. Množstvo IoT zariadení však komunikuje bez zásahu človeka a ich autentifikácia prebieha prostredníctvom unikátnych kľúčov a šifrovacích tokenov.

Šifrovanie je v dnešnej dobe hackerských útokov zásadné. Dôležité je šifrovanie dát v pokoji, ale aj na ceste medzi vysielajúcim a prijímajúcim zariadením. Problémom pri šifrovaní v IoT svete je široká škála šifrovacích procesov a protokolov, ale aj správa šifrovacích kľúčov. Zanedbanie šifrovania môže výrazne znížiť celkovú bezpečnosť dát aj zariadenia.

Súčasťou kompletného zabezpečenia by mali byť aj PKI (Public Key Infrastructure) certifikáty využívajúce autentifikáciu zariadení, šifrovanie dôverných údajov so zachovaním ich integrity. Tieto digitálne certifikáty môžu byť bezpečne nahraté do zariadení počas výroby a potom aktivované softvérom tretej strany.

Vyššiu bezpečnosť zaručuje aj zber, zhromažďovanie, monitorovanie a analýza údajov z IoT zariadení a poskytovanie upozornení na konkrétne činnosti alebo nezvyčajné situácie. Tieto riešenia založené na báze učenia, umelej inteligencie a vyhodnocovania „big data“ umožňujú predvídanie správania sa a detekciu anomálií.

Zabezpečenie API poskytuje schopnosť autentizovať a autorizovať pohyb dát medzi IoT zariadeniami, back-endom a aplikáciami. Toto zabezpečenie bude nevyhnutné pre ochranu integrity údajov, aby bolo jasné, že komunikácia prebieha len s autorizovanými zariadeniami, vývojármi a aplikáciami komunikujúcimi s API. Rovnako je dôležité pre detekovanie potencionálnych hrozieb a útokov na konkrétne API.

Podceňovanie bezpečnosti zariadení pripojených na internet sa nevypláca a môže mať fatálne následky. Kľúčovým pojmom sa tak aj v tejto technologickej oblasti stáva „Safety first“.

 

Autor: Juraj Timko

Trusted Objects a Sigfox sa stali partnermi. Prinesú rozšírené zabezpečenie aplikácií internetu vecí

Spoločnosť Trusted Objects zaoberajúca sa bezpečnosťou pre internet vecí (IoT), oznámila uvoľnenie produktu Secure Element (SE), ktorý je navrhnutý pre zariadenia pripojené v sieti Sigfox. Zabudovaná hardvérová technológia prinesie partnerom v ekosystéme spoločnosti Sigfox zvýšenú úroveň zabezpečenia na ochranu integrity dát porovnateľnú s bezpečnostnými riešeniami v odvetví platieb.

Riešenie od Trusted Objects pre ekosystém partnerov a zákazníkov Sigfox pozostáva zo:

  • zabezpečeného firmvéru Trusted Objects, vloženého do špeciálneho zabezpečenia mikrokontroléra,
  • Secure Element API kompatibilnej so Sigfox Secure Element Abstraction API, čo umožňuje jeho integráciu do protokolových knižníc Sigfox,
  • komunikačnej vrstvy I2C.

Secure Element prináša výrazne lepšie zabezpečenie ako jednoduché softvérové riešenie, ktoré je často terčom hackerských útokov. SE bezpečne ukladá identifikáciu zariadenia Sigfox, kľúč na overenie siete a kód šifrovania s rovnakou úrovňou bezpečnosti ako bankové karty.

Vďaka týmto funkciám zabezpečuje SE silnú autentifikáciu zariadenia v sieti Sigfox a šifrovanie. Okrem toho má SE veľmi nízku spotrebu energie, ktorá neovplyvňuje celkovú spotrebu zariadenia.

„Nikdy nebolo dôležitejšie plánovať a uvažovať nad bezpečnostnou architektúrou, než na samotnom začiatku návrhu a vývoja riešení internetu vecí, identifikovať riziká špecifické pre jednotlivé prípady použitia a zmierňovať tieto riziká prostredníctvom bezpečnostného dizajnu produktov a osvedčených postupov,“ povedala marketingová riaditeľka spoločnosti Sigfox Laetitia Jay.

„Spoločnosť Sigfox implementovala predvolené zabezpečenie a bezpečnostné riešenie v základnej architektúre od prvého dňa. Vďaka integrácii rozhrania Secure Element API do knižníc spoločnosti Sigfox môže náš ekosystém partnerov a zákazníkov využívať výhody end-to-end bezpečnostného riešenia,“ doplnila.

Sami Anbouba, generálny riaditeľ Trusted Objects dodal, že „uznanie spoločnosti Sigfox, svetového poskytovateľa pripojenia pre internet vecí, je pre nás dôležité. Vďaka nášmu modulárnemu firmvéru sme ho prispôsobili tak, aby získal plne zabezpečené riešenie so špecifikami siete Sigfox.“

Toto riešenie je už k dispozícii od spoločnosti Avnet Silica, ktorá je zodpovedná za personalizáciu a distribúciu bezpečnostných produktov Trusted Objects vo forme zabezpečeného prvku v balení DFN, ktorý sa ľahko integruje vďaka protokolu I2C. Avnet Silica je lokálnym distribútorom aj pre Českú a Slovenskú republiku.

Jedinečný prístup spoločnosti Sigfox ku komunikácii medzi zariadeniami rieši tri najdôležitejšie prekážky pre masové prijatie technológií internetu vecí: náklady, spotrebu energie a globálne škálovanie. V súčasnosti je sieť prítomná v 31 krajinách a do roku 2018 bude pokrytých až 60 krajín pokrývajúcich populáciu takmer 500 miliónov ľudí.

Internet vecí zoptimalizuje dopravu a prinesie biliónové zisky

Na internet je možné v súčasnosti pripojiť už takmer čokoľvek. Obrovský potenciál využitia sa však skrýva v logistike. Hlavnou výhodou IoT v dodávateľskom reťazci je zvýšenie transparentnosti, sledovateľnosť a spoľahlivosť logistických činností.

Spoločnosti chcú mať dodávateľský reťazec pod kontrolou a vždy vedieť, kde sa očakávané aktíva nachádzajú. V súčasnosti je možné sledovať akúkoľvek zásielku či kontrolovať jej stav kdekoľvek na svete. Stačí v nej mať vložený, prípadne pripojený modul, ktorý vysiela signál.

Existuje viacero možností ako sledovať polohu aktív. Štandardne je to pripojenie prostredníctvom GPS, ktoré má okrem vysokých nákladov na hardvér aj vysoké náklady na údržbu spojené s neustálymi výmenami batérií. Možné je využiť aj technológiu Bluetooth Low Energy vhodnú najmä na krátke vzdialenosti či najlacnejšie globálne lokalizovanie prostredníctvom Sigfox Spot’it.

Riaditeľ spoločnosti SimpleCell Networks Slovakia, ktorá momentálne stavia sieť Sigfox na Slovensku, Martin Komínek hovorí, že služba Spot’it bola vyvinutá predovšetkým pre sledovanie majetku v náročných oblastiach ako je logistika a dodávateľský reťazec. „Sigfox Spot’it je vynikajúcim riešením pre odvetvie logistiky a dodávateľského reťazca, no nie len pre nich. Využitie nájde aj v poľnohospodárstve, maloobchode alebo stavebníctve.“

Služba Spot’it funguje bez využitia GPS a batérie vydržia až dva roky. „Cena zariadení sa pohybuje od 2 eur, ide tak o najefektívnejšiu cestu globálneho sledovania polohy aktív,“ doplnil Komínek.

Využiť sa dá na čokoľvek

Internet vecí začala zavádzať do procesu výroby aj firma Airbus. V marci oznámila spoluprácu so spoločnosťou UnaBiz, ktorá pomôže Airbusu s digitalizáciou operácií údržby lietadiel a pri spolupráci budú využívať už spomínanú sieť Sigfox. Obe firmy potvrdili, že projektu budú venované značné zdroje, aby sa tieto riešenia začali používať po celom svete.

Doručovateľská spoločnosť DHL a technologický gigant Cisco odhadujú, že IoT technológie trackovania majetku, by mohli mať vplyv na viac ako 1,9 bilióna dolárov v sektore dodávateľského reťazca a logistiky.

IoT technológie v logistike možno využiť takmer na čokoľvek. Logistické spoločnosti môžu prostredníctvom senzorov merať upravovať vykurovanie či chladenie v skladoch, optimalizovať osvetlenie alebo prepojiť pracovníkov a zvýšiť tak ich bezpečnosť. V neposlednom rade dokážu sledovať polohu majetku, čím prispievajú k efektívnejšiemu, automatizovanému spravovaniu skladových zásob s dokonalým prehľadom.

IoT môže ušetriť nemalé prostriedky

Lasse Eriksson, viceprezident pre digitalizáciu fínskej spoločnosti Cargotec povedal pre portál Global Trade Review, že v obchode s nákladom pri monitorovaní a kontrolovaní spotreby paliva plavidiel, vykonávaní nevyhnutnej údržby, opráv a správnej koordinácii flotily je možné ušetriť vďaka IoT 350 000 dolárov na jednej lodi za rok. S viac ako 90 000 aktívnymi loďami je to šetrenie o hodnote takmer 32 miliárd dolárov každý rok.

Internet vecí dokáže znížiť náklady aj na vnútrozemskej preprave. Ak sú lokalizačné dáta prepojené s dátami zo senzorov na pripojených autách a kamiónoch, dodávateľský reťazec môže byť proaktívny a nie reaktívny. Napríklad, nákladné vozidlá môžu byť informované o zápche alebo nehode vopred a nezdržať.

Logistickí operátori sú vďaka internetu vecí schopní monitorovať vozidlá a výkonnosť vodičov. Získané dáta o využívaní prevodovky či prevádzke motorov môžu využiť aj na prevenciu pred poškodením. Spoločnosti tiež môžu vyhodnotiť, ktorí zamestnanci sú menej hospodárni a vyškoliť ich, aby sa dostali na úroveň tých najefektívnejších.

Segment internetu vecí rastie raketovou rýchlosťou. V súčasnosti je pripojených približne 25 miliárd zariadení a do roku 2020 sa očakáva zdvojnásobenie ich počtu. Môžeme teda očakávať, že postupom času bude na internet pripojené takmer všetko. Aj preto sa čoraz viac hovorí o IoE, teda Internet of Everything.

 

Autor: Juraj Timko

Sieť pre internet vecí Sigfox bude čoskoro na celom Slovensku. SimpleCell a Towercom potvrdili partnerstvo

Bratislava 18. apríl 2017 – Dohoda o dlhodobej spolupráci medzi spoločnosťami SimpleCell a Towercom je spečatená. Obojstranne prospešná zmluva je výsledkom vyše polročných rokovaní a je obrovským krokom vpred pre šírenie IoT siete Sigfox na Slovensku.

Partnerstvo spoločností umožní rýchlejšiu a efektívnejšiu výstavbu siete pre internet vecí (IoT) Sigfox. „Dohoda nám dáva možnosť využívať stožiare patriace spoločnosti Towercom, vďaka čomu bude sieťou Sigfox pokrytých viac ako 90 % územia Slovenska. Dovolí nám to pripojiť do siete milióny komunikujúcich zariadení,“ povedal predseda predstavenstva SimpleCell Networks Slovakia, a. s. Michal Pavlas.

SimpleCell plánuje na Slovensku postaviť približne 250 bazových staníc, ktoré pokryjú viac, ako 90 percent územia do konca tohto roka. V súčasnosti je pokrytých takmer 30 % územia SR a spustené sú už pilotné projekty.

Towercom bude zodpovedať za inštaláciu, servis a pravidelnú údržbu bázových staníc, ktoré budú prijímať a vysielať signály z a do zariadení pripojených do siete Sigfox. Sieť je budovaná v európskom verejnom pásme 868 MHz, čo zabezpečí bezproblémový celoeurópsky roaming. „Sme radi, že aj využitím našej vežovej infraštruktúry prispejeme k budovaniu nových, inovatívnych typov služieb,“ povedal pri uzavretí dohody generálny riaditeľ spoločnosti Towercom, a. s. Ivan Peschl.

Zariadenia je možné využívať na sledovanie stavu seniorov, ale aj ako ochranu proti poistným podvodom. Na diaľku ich je možné použiť pri meraní teplôt, prietoku vody, odčítaní elektromerov či kontrole vzduchotechniky na kritických miestach. Prístroje sú energeticky úsporné a na batériách vydržia niekoľko rokov.

Sigfox mení globálne sledovanie aktív so službou Geolocation, svetovo najlacnejšou geolokačnou službou bez použitia GPS

Sigfox, popredný svetový poskytovateľ konektivity pre internet vecí (IoT), nedávno oznámil novú IoT geolokačnú službu, ktorá nevyužíva tradičné GPS a poskytuje vysoko hospodárny spôsob sledovania veľkého množstva aktív po celom svete.

Na globálnej sieti Sigfox, s aktuálnym pokrytím 31 krajín, je Sigfox Geolocation nová služba sledovania majetku, ktorá umožňuje ľubovoľnému existujúcemu Sigfox modulu, aby sa stal geolokačným zariadením a pritom nie je nutná jeho úprava a ani hardvérové či softvérové aktualizácie.

Hlavné výhody služby zahŕňajú:

  • Najlacnejšie IoT lokalizačné služby: Sigfox Geolocation nevyžaduje žiadne hardvérové alebo softvérové aktualizácie a zariadenie nemusí prenášať ďalšie správy, to znamená, že nemá žiadny vplyv na prevádzkové náklady.
  • Zachovanie nízkej spotreby energie: Sigfox Geolocation nespolieha na energeticky náročné GPS technológie, ani nevyžaduje ďalšie spracovanie alebo viac energie, než koľko Sigfox zariadenia bežne spotrebujú.
  • Dostupný na globálnej sieti: Sigfox Geolocation je ukotvený v celosvetovej sieti Sigfox a predstavuje prvú globálnu geolokačnú IoT službu. To umožňuje zjednodušenie globálneho riadenia dodávateľského reťazca. Ihneď po registrácii zariadenia do Sigfox cloudu je služba k dispozícii vo všetkých oblastiach, kde je prítomná sieť.
  • Na rozdiel od tradičných GPS sledovacích zariadení, Sigfox Geolocation je možné použiť vnútri aj vonku.

Sigfox Geolocation bol špeciálne navrhnutý tak, aby umožnil sledovanie majetku v náročných odvetviach ako sú dodávateľský reťazec a logistika (sledovanie paliet, kontajnerov, prívesov a pod.), poľnohospodárstvo, maloobchod či stavebníctvo. Bezkonkurenčne nízka cena komunikačných modulov Sigfox sa pohybuje od 2 eur, na prevádzku vyžaduje minimum energie a batérie vydržia až po dobu dvoch rokov. Táto služba umožňuje veľmi úsporné sledovanie prakticky akéhokoľvek predmetu.

Spoločnosti tradične sledujú svoje aktíva pri tranzite buď skenovaním v kontaktných miestach alebo prostredníctvom GPS sledovania. Skenovanie je však často náchylné k chybám a stratou medzi kontaktnými miestami. Navyše, okrem vysokých nákladov na GPS hardvér, vyššia spotreba energie týchto zariadení znamená ďalšie náklady na údržbu spojené s neustálymi výmenami batérií. GPS sledovanie je vyhradené pre sledovanie vysokohodnotných tovarov a je nehospodárne pre sledovanie masového tovaru alebo majetku.

Martin Komínek, prevádzkový riaditeľ SimpleCell Networks Slovakia

Martin Komínek, COO

Prevádzkový riaditeľ spoločnosti SimpleCell Network Slovakia, slovenského operátora siete Sigfox, Martin Komínek uviedol, že “Sigfox Geolocation je služba s potenciálom znížiť náklady pri celosvetovom sledovaní majetku. Minimálne obstarávacie a prevádzkové náklady oproti iným službám ušetria nemalé prostriedky. Okrem sledovania polohy sa Sigfox Geolocation uplatní pri odhaľovaní podvodov, v poisťovníctve aj geomarketingu. Možnosti sú nekonečné.

Sieť Sigfox je lídrom v sektore IoT a stále expanduje. Momentálne je aktívna vo viac ako 30 krajinách sveta a v nasledujúcom roku plánuje Sigfox prostredníctvom partnerov rozsah zdvojnásobiť a pokryť viac ako 60 krajín. Ambíciou Sigfoxu, stelesnenou v jeho slogane „Robme veci živými“, je dať hlas fyzickému svetu okolo nás, aby miliardy objektov hrali úlohu pri ekonomickom a sociálnom rozvoji.

Ako Sigfox Geolocation funguje?

Sigfox spúšťa prvú globálnu IoT sieť pre naslúchanie miliardám objektov vysielajúcim dáta bez nutnosti vytvorenia a udržiavania pripojenia k sieti. Tento jedinečný prístup vo svete bezdrôtového pripojenia, kde neexistuje žiadny nadbytok signálov, kompaktný a optimalizovaný protokol, a kde objekty nie sú pripojené k sieti, drasticky znižuje spotrebu energie a náklady.

Navyše, Sigfox je komunikačným riešením na báze softvéru, kde sú všetky siete a výpočty spravované v cloude skôr, než na zariadení. To umožňuje Sigfoxu neustále zlepšovanie sieťových kapacít a ponúkať širokú škálu nových služieb, ktoré môžu byť k dispozícii celosvetovej flotile pripojených zariadení prostredníctvom jednoduchého upgrade softvéru.

Sigfox Geolocation je prvá big data služba založená na cloudovom riešení kombinujúca ukazovatele sily signálu a deep learning (machine to machine algoritmov). Dva roky výskumu a vývoja, ale aj dostupné metadáta zo zariadení v Sigfox cloude umožnili Sigfoxu ponúknuť geolokačnú službu, ktorá nevyžaduje inováciu hardvéru alebo aktualizácie softvéru a nemá žiadny vplyv na spotrebu energie.