Zdravotníctvo

Zdravotnický průmysl dnes čelí mnoha výzvám. Připojené řešení budou pro daný sektor více a více důležitá vzhledem na stárnoucí populaci, rostoucí poptávkou po léčbe různých nemocí, či vzhledem na zdravotní reformy, při neustálé snaze o snižovaní nákladů.

Velikost zařízení a jednoduchost použití budou v daném sektoru klíčovými požadavky. SIGFOX to má na paměti, a proto se od jiných způsobů konektivity liší výrazně nižší pořizovací cenou a provozem zdravotnických zařízení.

Hledáte konkrétní řešení?

Další sektory