Poľnohospodárstvo a životné prostredie


Internet věcí (IoT) přináší inovace a zlepšení i do tak tradičního odvětví jakým je zemědělství.  
Zemědělské postupy a řízení se stávají stále více automatizovaná, využívající IT, komunikaci a automatizaci.

Úspěch M2M řešení v zemědělství a při produkci jídla je známý. Unikátní aplikace se zaměřují na pěstovaní, kultivaci a sklizeň plodin, či na chov a porážku zvířat. Mnoho aplikací je podobná tím z jiných sektorů. Největší oblast aplikace v zemědělství je znížení plýtvání cennými zdroji při kultivaci půdy v zmyslu dálkového monitoringu zavlažovacích systémů, či logistických procesů.

Většina aplikací pro zemědělství, živočišnou výrobu a životní prostředí se nacházejí v oblastech nedostatečně pokrytých tradičními mobilními sítěmi. Senzory používané na farmách nebo na zvířatech musí mít baterie a velkou autonomii, aby se zabránilo dalším omezením pro farmářě. Jelikož jsou provozní marže v daném sektoru velmi nízké, levné systémy a nízké ceny provozu jsou kritické. Sítě SIGFOX sdružují všechny tyto benefity.

Případové studie, které mohou být díky síti SIGFOX realizovatelné, zahrňují aplikace související s počasím (monitoring mrazu v sadech a vinicích), se zavlažovacími systémy, se stavem půdy (vlhkost, kyselost, atd.), se zabezpečením (krádeže dobytku, zemědělských strojů, či plodin), se sledováním zdravotního stavu zvířat, měřením průtoků a kvality říční vody atd..

Hledáte konkrétní řešení?

Další sektory