Automobilový priemysel

Automobilový trh měl v roce 2011 celosvětově míň než 90 miliónů aktivních spojení. Do roku 2020 by se toto číslo mělo zvýšit na 1,3 miliardy.

V současné době této oblasti dominují zabezpečovací a trekovací zařízení. Nejvíc příležitosti se skýtá v nahrazování stávajích GSM a satelitních řešení za účelem snižovaní nákladů a spotřeby energie. S příchodem různých regulací se to bude podstatně měnit. Příkladem je regulace  eCall, kterou počátkem roku 2015 schválila Evropská komise, nařizující, že od dubna 2018 musí být všechna nová vozidla vybavena eCall systémem. Ten v případě vážné nehody automatický vyvolá tísňovou linku 112. SIGFOX síť může v případě eCall nejen zvýšit spolehlivost nového prvku jako backup pro systém fungující na GSM, ale také nabídnout autonomní zařízení pro integraci do starších automobilů.

Další příležitosti se nacházejí v nezávislém připojení desítek počítačů, kterými jsou vozidla vybavena, k SIGFOX síti a následném vysilání statusů přímo na výrobce. Tyto informace mohou výrobcům pomoci při zvyšovaní spolehlivosti a spokojenosti zákazníku, nebo při vývoji nových služeb. Jde o informace z pneumatík, ohledně spotřeby atd..

Hledáte konkrétní řešení?

Další sektory