Technológia SIGFOX umožňuje IoT zariadeniam komunikovať lacno, bezpečne a na veľké vzdialenosti pri minimálnej spotrebe energie. Typickými oblasťami stoviek aplikácií siete SIGFOX v Európe sú odpočty vody, elektriny a plynu, parkovacie senzory, Industry 4.0, SmartCity, zabezpečovacie zariadenia, logistika, sledovanie teplôt pri transporte a uskladňovaní, starostlivosť o seniorov, meranie zrážok a prietokov v záplavových oblastiach a pod.

SIMPLE modem

SIGFOX je od počiatku budovaný pre IoT. Modemy sú koncipované tak, aby ich výroba bola čo najlacnejšia, rozmery čo najmenšie a aby spotrebovali minimum energie pri vysielaní a žiadnu energiu medzi vysielaniami. Vďaka voľne šíriteľnej technológií a účasti mnohých výrobcov, každým dňom sa zvyšuje inovácia a cena modemov klesá na úroveň niekoľkých eur.

Pre prototypovanie sú k dispozícií evaluačný kity a shieldy pre Arduino a Raspberry Pi.

SIMPLE network

Správy z modemov sú prijímané všetkými základňovými stanicami v širokom okolí, preposielané na spracovanie do backendu a bezpečne dané k dispozícií užívateľom cez webové API.

Zároveň sú podporované IoT platformy desiatok firiem, medzi inými Microsoft Azure ™ Event Hub, či IBM Bluemix. SimpleCell sieť je celkom nezávislá na sieťach iných mobilných operátorov a na interných podnikových sieťach. Sieť veľmi dobre škáluje a jedna základová stanica je schopná prijať až 9 miliónov správ denne.

SIMPLE spotreba a cena

Modem má pri vysielaní spotrebu len 5–45mA a v kľude nemá spotrebu žiadnu. Zariadenie SIGFOX vydrží na batérií 5 až 15 rokov v porovnaní s mesačnou výdržou GSM Data či WiFi modemu. SIGFOX modem je rádovo lacnejší než ostatné technológie a cena predplatného za dáta, vzhľadom k použitiu v bezlicenčnom pásme, je nižšia ako u GSM Data.

Modem má spotřebu při vysílání jen 5 – 45mA a v klidu nemá spotřebu žádnou. Zařízení se SIGFOX vydrží na baterii 5 až 15 let vůči měsíční výdrži s GSM Data či s WiFi modemem. Modem je řádově levnější než ostatní technologie a cena předplatného za data, vzhledem k použití bezlicenčního pásma, je nižší než u GSM Data. Zároveň prudko klesá cena inštalácie a vývoj aplikácií.

SIMPLE bezpečnosť a spoľahlivosť

Všetky modemy a zariadenia majú od výroby vlastný certifikát, ktorým je podpisovaná a hashovaná všetka komunikácia. Užívateľ si tak môže byť istý pôvodom a neporušenosťou správy. Šifrovanie je možné riešiť na aplikačnej úrovni. SIGFOX je mimoriadne odolný voči narušeniu; každá správa je vysielaná trikrát na náhodnej frekvencií a prijímaná všetkými základňovými stanicami v okolí.

SIMPLE pokrytie

Vďaka transparentnému roamingu zariadenie funguje automaticky vo všetkých SIGFOX teritóriách bez ďalších nákladov na užívateľa.

Aktuálne pokrytie v SR

V máji 2016 bola zahájená pilotná technologická prevádzka v Bratislave.

SIGFOX coverage 26042016 Kliknite pre zväčšenie

Technológia SIGFOX

Technológia UNB (Ultra Narrow Band)
Modulácia DBPSK
Spôsob prijímania bez synchronizácie, MIMO
Veľkosť správy 0-12 bytes
Rýchlosť prenosu 100 bits/sec
Doba prenosu a spracovania 4-6 sec
Frekvencia 868MHz (ETSI). 915 MHz (FCC)
Počet správ za deň 144
Maximálny počet správ na BTS denne 9 000 000
Vysielací výkon 25mW / 14 dBm
Budget link 162dB
Spätný kanál 4 správy po 8 Bytes denne
Dosah v teréne až 50km v teréne, 3 km v meste pre indoor
Počet dostupných zariadení so SIGFOX stovky rôznych zariadení od desiatok výrobcov
Spotreba pri vysielaní 5mA – 45mA pri vysielaní, 0mA v kľude
Výdrž na batériách 5-15 rokov
Zabezpečenie certifikát, hash, šifrovanie možné na aplikačnej úrovni
Dostupnosť dát REST API, callback, email
Pokrytie polovica Európy, stavia sa USA, LATAM a dalšie
Výrobcovia modemov Silicon Labs, Texas Instruments, ON Semiconductor, Atmel, Adeunis, Nemeus, Atim, Radiocrafts, TD Next, Telit + desiatka ďalších bude oznámená
Cena modemového čipu 1-2 Euro
Cena dát 0,1 Euro až 1 Euro mesačne (podľa počtu zariadení a počtu odesielaných správ), ročné predplatné
Roaming bezplatný, transparentný
Plánované pokrytie ČR december 2016 95% územia, 85% obyvateľov indoor
SLA 99%

Potřebujete více informací?