Prvý celorepublikový mobilný operátor pre Internet vecí

Technológia SIGFOX

Technológia SIGFOX umožňuje IoT zariadeniam komunikovať lacno, bezpečne a na veľké vzdialenosti pri minimálnej spotrebe energie.

Typickými oblasťami stoviek aplikácií siete SIGFOX v Európe sú odpočty vody, elektriny a plynu, parkovacie senzory, Industry 4.0, SmartCity, zabezpečovacie zariadenia, logistika, sledovanie teplôt pri transporte a uskladňovaní, starostlivosť o seniorov, meranie zrážok a prietokov v záplavových oblastiach a pod.

Sektory

Novinky

IDC IOT FORUM 2016 Bratislava

máj 30 , 2016 simplecellSK

V Bratislave sa dňa 12. mája 2016 konala konferencia IDC venovaná rozvíjajúcemu sa svetu Internet of Things (Internet vecí), pričom v rámci konferencie bola zastúpená

read more

HW Partner Day

apríl 18 , 2016 jana

  Ve čtvrtek 14. dubna jsme pořádali první HW Partner Day, určený především budoucím integrátorům a výrobcům hardwaru pro síť IoT. Akce se setkala s

read more

SimpleCell SIGFOX HW Partner Day

apríl 4 , 2016 jana

  Zveme Vás na SimpleCell SIGFOX HW Partner Day dne 14. dubna 2016. Více informací a registrace www.simplecell.eu/partnerday.

Máte ďalšie otázky?